ESG: Miljø, samfunn, og ledelse som nøkkelen til bærekraft
I en verden som stadig fokuserer på bærekraftighet og ansvarlighet, blir begrepet ESG (Environmental, Social and Governance) mer og mer aktuelt. ESG er et rammeverk som hjelper investorer og selskaper til å evaluere ikke bare finansiell ytelse, men også den langsiktige påvirkningen deres virksomhet har på miljøet, samfunnet og deres egen styringspraksis. Initiativer innen ESG er nå ansett som avgj&...